Online SBS “Bir kimsenin, ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleyeceğini de bilmesi gerekir” Aristo Aşağıdakilerden hangisi verilen sözü destekler niteliktedir? .
“Bir kimsenin, ne söyleyeceğini bilmesi yeterli değildir, nasıl söyleyeceğini de bilmesi gerekir” Aristo Aşağıdakilerden hangisi verilen sözü destekler niteliktedir? .
A İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir
B İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar
C İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar
D İnsanlar her bildiklerini söylemelidirler
E
Önemli Hatırlatma : Bu Sitede Yayınlanan Soruların Telif Hakkı Soru Hazırlayan Öğretmenimize Aittir. Bu Web Sayfasından Yararlanma Sorumluluğu ise Size Aittir.